مطالب سایت afsarcyber http://afsarcyber.shblog.ir جهالت یا خیانت http://afsarcyber.shblog.ir/168/جهالت_یا_خیانت/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/168/جهالت_یا_خیانت/'> ادامه... </a> Sat, 02 Apr 2016 10:40:35 +0430 فرماندهی نمازشب معجزه میکنه http://afsarcyber.shblog.ir/151/نمازشب_معجزه_میکنه/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/151/نمازشب_معجزه_میکنه/'> ادامه... </a> Sun, 28 Feb 2016 15:22:03 +0330 فرماندهی بازخوانی http://afsarcyber.shblog.ir/131/بازخوانی/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/131/بازخوانی/'> ادامه... </a> Tue, 17 Nov 2015 12:30:33 +0330 فرماندهی فصل الخطاب . . . http://afsarcyber.shblog.ir/96/فصل_الخطاب_._._./ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/96/فصل_الخطاب_._._./'> ادامه... </a> Fri, 29 May 2015 22:02:16 +0430 فرماندهی ما آماده ایم . . . http://afsarcyber.shblog.ir/82/ما_آماده_ایم_._._./ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/82/ما_آماده_ایم_._._./'> ادامه... </a> Fri, 22 May 2015 20:59:28 +0430 فرماندهی اجازه نمی دهیم http://afsarcyber.shblog.ir/81/اجازه_نمی_دهیم/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/81/اجازه_نمی_دهیم/'> ادامه... </a> Fri, 22 May 2015 20:57:17 +0430 فرماندهی زبان حال حضرت زینب باسیدشهدا http://afsarcyber.shblog.ir/72/زبان_حال_حضرت_زینب_باسیدشهدا/ ﺷﺎﯾﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﯾﻨﺐ &rlm;( ﺱ&rlm;) ﺑﺎ <p>ﺳﯿﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ</p> <p>ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ</p> <p>ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ</p> <p>ﺷﮑﻮﻩ ﺗﻮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻩ</p> <p>ﻭ ﺭﻗﺺ ﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺗﻮ ﻣﺤﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮﺩﻩ</p> <p>ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﯼ؟</p> <p>ﺗﻮ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/72/زبان_حال_حضرت_زینب_باسیدشهدا/'> ادامه... </a> Fri, 24 Apr 2015 17:25:43 +0430 فرماندهی سعیدجلیلی /مجوز مذاکره از طرف رهبری برای نشان دادن بی‌منطقی آمریکا است http://afsarcyber.shblog.ir/67/سعیدجلیلی_/مجوز_مذاکره_از_طرف_رهبری_برای_نشان_دادن_بی‌منطقی_آمریکا_است/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/67/سعیدجلیلی_/مجوز_مذاکره_از_طرف_رهبری_برای_نشان_دادن_بی‌منطقی_آمریکا_است/'> ادامه... </a> Wed, 25 Feb 2015 14:03:26 +0330 فرماندهی اللهم صلی علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم... http://afsarcyber.shblog.ir/65/اللهم_صلی_علی_محمد_وآل_محمد_و_عجل_فرجهم.../ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/65/اللهم_صلی_علی_محمد_وآل_محمد_و_عجل_فرجهم.../'> ادامه... </a> Tue, 24 Feb 2015 17:10:21 +0330 فرماندهی اسطوره های ما - توهمات غربی http://afsarcyber.shblog.ir/59/اسطوره_های_ما_-_توهمات_غربی/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/59/اسطوره_های_ما_-_توهمات_غربی/'> ادامه... </a> Mon, 23 Feb 2015 14:18:08 +0330 فرماندهی اگر رهبر انقلاب نبودم http://afsarcyber.shblog.ir/57/اگر_رهبر_انقلاب_نبودم/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/57/اگر_رهبر_انقلاب_نبودم/'> ادامه... </a> Mon, 23 Feb 2015 14:13:54 +0330 فرماندهی تصاویر/ توزیع نامه رهبر انقلاب میان جوانان تگزاس http://afsarcyber.shblog.ir/55/تصاویر/_توزیع_نامه_رهبر_انقلاب_میان_جوانان_تگزاس/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/55/تصاویر/_توزیع_نامه_رهبر_انقلاب_میان_جوانان_تگزاس/'> ادامه... </a> Sat, 21 Feb 2015 16:19:15 +0330 فرماندهی گزیده دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب ، اروپا به گاز ایران احتیاج دارد http://afsarcyber.shblog.ir/51/گزیده_دیدار_مردم_آذربایجان_شرقی_با_رهبر_انقلاب_،_اروپا_به_گاز_ایران_احتیاج_دارد/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/51/گزیده_دیدار_مردم_آذربایجان_شرقی_با_رهبر_انقلاب_،_اروپا_به_گاز_ایران_احتیاج_دارد/'> ادامه... </a> Fri, 20 Feb 2015 12:40:08 +0330 فرماندهی رهبرم سید علی http://afsarcyber.shblog.ir/47/رهبرم_سید_علی/ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/47/رهبرم_سید_علی/'> ادامه... </a> Fri, 20 Feb 2015 12:11:22 +0330 فرماندهی تا سایه ولایت بالا سر ماست ... http://afsarcyber.shblog.ir/46/تا_سایه_ولایت_بالا_سر_ماست_.../ <a href='http://afsarcyber.shblog.ir/46/تا_سایه_ولایت_بالا_سر_ماست_.../'> ادامه... </a> Fri, 20 Feb 2015 12:09:44 +0330 فرماندهی