شرایط و قوانین

 قوانین و مقررات استفاده از سایت :

1.مدیریت سایت ضمن دفاع از آزادی بیان و قلم از کاربران خود می خواهد تا شرایط و قوانین کشور ایران را نیز در نظر داشته باشند تا از این جهت برای وب سایت و یا سایت نویسنده مشکلی بوجود نیاید.
2-این سایت یک سایت خصوصی است و ممکن است جهت تامین نیازهای مالی خود اقدام به نمایش آگهی در سایتها کند.
3.اطلاعات خصوصی کاربران و همچنین ایمیلهای ایشان نزد سایت محفوظ است و در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت.
4.سایتهایی که اقدام به انشار تصاویر یا مطالب مستهجن کنند و یا به مقامات ایران ، ادیان و اقوام و نژادها توهین کنند مسدود خواهند شد.
5.سایت کاربرانی که به هر شکلی (مانند صرف بیهوده منابع سایت ،هک، حذف آگهی و...) منافع مالی یا امنیت سایت را دچار خطر کنند مسدود خواهد شد.
6.در جهت حفظ منابع سایت و همچنین جلوگیری از سوء استفاده سایتهای آزمایشی و سایتهای غیر فعال و بدون محتوا حذف خواهد شد.